Υποστηρικτικό Υλικό

Πατώντας σε ένα από τα παρακάτω είτε είστε επισκέπτης φίλος του Προσκοπισμού , Μέλος του ΣΕΠ ή Μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΣΕΠ , θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για την Εκπαίδευση , την Μάθηση και τις δράσεις της Γ.Ε

Ανακοινώσεις Εκπαιδεύσεων

 

Ημερολόγιο Εκπαιδεύσεων Ημερολόγιο Εκπαιδεύσεων

 

Οικονομική Συμμετοχή

 

Ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων

 

Ευέλικτη Εκπαίδευση

 

Γενικά

 

Εκπαιδευόμενοι

 

Αρχηγός Συστήματος

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

Έφοροι Εκπαίδευσης Έφοροι Εκπαίδευσης

 

Κύκλοι Εκπαίδευσης Κύκλοι Εκπαίδευσης

 

Προπαρασκευαστικός Κύκλος Προπαρασκευαστικός Κύκλος

 

Κύκλος Μεθοδολογίας Κύκλος Μεθοδολογίας

 

Κύκλος Ηγεσίας Κύκλος Ηγεσίας

 

Κύκλος Κατ/κής Τεχνικής/ΜΔ/ΣΔ Κύκλος Κατ/κής Τεχνικής/ΜΔ/ΣΔ

 

Κύκλος Εκπαιδευτών Κύκλος Εκπαιδευτών

 

«ΜΑΘΑΙΝΩ»

«Μαθαίνω σημαίνει ότι αποκτώ συγκεκριμένες γνώσεις ή δεξιότητες. Κάνω κάποιον να αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις η δεξιότητες, διδάσκω…» Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπανιώτη.

Η Μάθηση είναι ένα σύνθετο βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο. Οι διαδικασίες της Μάθησης είναι τόσο ποικιλόμορφες και διαφορετικές.

Υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνών για το προσδιορισμό της έννοιας της Μάθησης.

Κατά καιρούς η Mάθηση έχει οριστεί ως:

  • Δημιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών (Pavlov)
  • Δοκιμή και πλάνη (Thorndike)
  • Επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από θετική ενίσχυση (Skinner)
  • Ενόραση (Kohler)
  • Μίμηση προτύπου (Banduroa)
  • Επεξεργασία πληροφοριών (Neisser, Seymour)
  • Προσωπική ερμηνεία στις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες (Maslow, Rogers)
  • Σταθερή αλλαγή στην τροποποίηση της συμπεριφοράς (Gagne, Kimble)

Με αυτές τις αναφορές φτάνει κανείς να καταλάβει τη σπουδαιότητα της ΜΑΘΗΣΗΣ αλλά και την ποικιλομορφία των τρόπων που αυτή επιτελείται στον άνθρωπο.